Markarbeten och Entreprenadarbeten i Ånge

I Ånge finns ett väl inarbetat åkeri. Åkericentralen i Östavall AB erbjuder allt inom markarbete, transporter, grusförsäljning och återvinning. Inom markarbeten kan du anlita oss för t.ex dränering, anläggning och schaktning. Vi arbetar även med väghyvling, röjning och plogning. Åkericentralen i Östavall AB har en bra maskinpark för att lösa det mesta inom markarbeten och transporter.

Vi erbjuder våra kunder:

Timmertransport

Upptining av vägtrummor

Grustransport

Buskröjning

Plogning

Sprängning

Sandning