Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Åkericentralen i Östavall AB samt Åkericentralen Entreprenad i Östavall AB att du som kund känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Den nya lagstiftningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund samt vilka skyldigheter vi som företag har. Bland annat har du som kund rätt att begära information om behandlingen av dina uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi har på dig och/eller ditt företag. Om du anser att vår information är felaktig, redigerar vi den gärna. Om du vill att vi raderar dina uppgifter måste du meddela oss detta, så sker detta i samråd med eventuella lagkrav.

När du genom att kontakta oss accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter samt samtycker att vi sparar den informationen du uppgett. De uppgifter Åkericentralen i Östavall AB samt Åkericentralen Entreprenad i Östavall AB sparar är e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, telefonnummer, kontaktuppgifter samt faktureringsadress.Syftet med insamlingen av personuppgifter är att fakturera samt återkoppla vid det beställa arbetet samt framtida arbeten. Åkericentralen i Östavall AB samt Åkericentralen Entreprenad i Östavall AB kan för att uppfylla rättsliga skyldigheter, lagar och krav lämna ut personuppgifter dock säljer vi inte era personuppgifter eller lämnar ut dessa till någon annan part utan ditt uttryckliga samtycke.